DIDACTEUR

Dingen waarvan je niet weet dat je ze wil weten

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid gaan hand in hand.
Bij alles dat je dat je doet moet veiligheid voorop staan. Het is de enige manier om je (zelf voorgenomen taak) in goede gezondheid te volbrengen. Regels die voorschrijven hoe te werk te gaan zijn niet opgesteld om jou het leven zuur te maken.
Aan de andere kant is het zaak je taak pas te aanvaarden als je gezondheid het toelaat. Als je na een vermoeiend weekend een gecompliceerde taak moet verrichten is de kans op fouten aanmerkelijk groter, zeker als er drank of recreatieve drugs in het spel zijn. In zo’n situatie is het beter gecompliceerde opdrachten uit te stellen of door iemand anders uit te laten voeren.
Als je dat niet doet is de kans op ongelukken onaanvaardbaar groter, waarmee je je eigen gezondheid en die van anderen in gevaar brengt.