Breng oudere artikelen opnieuw onder de aandacht

Als je regelmatig artikelen plaatst, verdwijnen de oudere artikelen op den duur helemaal naar de achtergrond en worden ze door niemand meer gelezen. Tenzij iemand de moeite neemt je website te doorzoeken.

Zonde, zeker als het artikelen betreft die ook na verloop van tijd nog altijd actueel zijn.

Daarom kan het verstandig zijn om een lijstje te publiceren waarmee je de aandacht op (willekeurige) oudere berichten vestigt.

Met wat zoeken kun je ongetwijfeld heel wat plug-ins vinden die dat voor hun rekening nemen.

Dus waarom zou je de moeite doen zelf code te schrijven?

Nou zal het ongetwijfeld van je thema afhangen, maar het nadeel van een kant-en-klare plug-in is onder andere:

Allereerst genereren ze fouten in de html, je kunt je website of pagina dan niet meer valideren. Als je daar geen belang aan hecht is dat geen probleem. Ik doe echter mijn best foutloze html te schrijven en wil dat niet laten verpesten door een plug-in.

De plaatsing. Meestal kun je plug-ins alleen weergeven op een vooraf gedefinieerde plaats, bijvoorbeeld in de sidebar. Code die je zelf schrijft kun je op elke gewenste plek invoegen.

De lay-out. De schrijver van de plug-in bepaalt de lay-out. Jij als gebruiker kunt daar maar in beperkte mate invloed op uitoefenen als je de code niet wilt aanpassen.

De lay-out van code die je zelf schrijft heb je helemaal in de hand. Je kunt (met behulp van CSS) helemaal zelf bepalen hoe het eindresultaat er uit kom te zien.

Als je erg handig bent kun je de code helemaal zelf schrijven. Maar de code hieronder mag je natuurlijk ook gebruiken.

Er worden hier twee lijsten met willekeurige artikelen getoond. De ene produceert een simpele ongeordende lijst. De tweede genereert links met een miniatuur van de uitgelichte afbeelding van het betreffende artikel.
Als er geen uitgelichte afbeelding beschikbaar is kun je zelf aangeven welke afbeelding als alternatief weergegeven moet worden.

Wij hebben gekozen voor een logo van onze website, maar er zijn natuurlijk legio andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een simpel gifje met “Geen afbeelding beschikbaar”.

Ongeordende lijst

<ul style="font-size:.75em; color:#008080;">

    <?php $posts = get_posts('orderby=rand&numberposts=5'); foreach($posts as $post) { ?>

      <li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>

    <?php } ?>

  </ul>  <!-- end random posts -->

Random posts image list

<?php $posts = get_posts('orderby=rand&numberposts=8'); foreach($posts as $post) { ?>
<?php if( has_post_thumbnail() ) { ?>
<p class="random-posts" style="width:210px; height:180px; margin:5px; float:left;"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('medium, alt="random post"');?><br><?php the_title(); ?></a></p>
<?php } else { ?>
<p style="width:210px; height:180px; margin:5px; float:left;"><a href="<?php the_permalink();?>"><img src="/images/dida-small-4.png" alt="random post"  title="<?php the_title(); ?>"><br><?php the_title(); ?></a></p>
<?php }}?>

Je kunt in beide scriptjes het aantal getoonde items aanpassen door het getal bij 'orderby=rand&numberposts=8' te wijzigen.