web-root relatieve links

Een root-relatieve koppeling wordt gemaakt wanneer de href waarde betrekking heeft op de root van de website.

Op de website van didacteur.nl, ziet een root-relatieve link naar de homepage (vanaf elke webpagina) er zo uit:

<a href =” / “>Voorpagina </a>

Als de href waarde met een / (slash) begint volgt deze het pad van de root-directory van de huidige website.  De slash wordt automatisch vervangen door het transferprotocol en de domeinnaam van de huidige website. Voor de website van didacteur.nl, wordt de slash vervangen door http: //www.didacteur.

Root-relatieve href waarden worden vaak gebruikt om te linken naar bestanden die gemeenschappelijk zijn voor een aantal webpagina’s. Een root-relatieve href waarde kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te linken naar een stylesheet of include file .  Een bestemmingskoppeling opgegeven met root-relatieve href waarden zal blijven werken, zelfs als de bron (webpagina) wordt verplaatst.

Een root-relatieve koppeling kan alleen worden gebruikt bij koppelingen binnen een website;  wanneer de bestemming zich binnen het zelfde domein bevindt.