Hoera, we hebben een klimaatakkoord

Klimaatsceptici, klimaatadepten, het zal allemaal wel. Een ding is zeker, klimaat(beheersing) en alles dat daarmee samenhangt is big business. Maar niemand, in beide kampen, is tot nu toe met bewijs gekomen.

Dat het klimaat lijkt te veranderen is niet tegen te spreken. Let wel lijkt. In de cycli van klimaatveranderingen die de aarde kent is honderd jaar wel betrekkelijk kort om conclusies te trekken. Even zo goed kan het een oprisping zijn die ook weer rechtgetrokken word.

En co2? Het is niet eens zeker dat de aarde opwarmt door de toename van o.a. co2 in de atmosfeer. Het kan ook zijn dat er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen juist omdat het klimaat verandert.

En wat ik ook verontrusten vind, is de zogenaamde groene technologie. Deels omdat het veelal om binnen te halen subsidies lijkt te draaien. Anderzijds is het ook vreemd dat er weinig of geen informatie is te vinden over het groene rendement met betrekking tot (het voorkomen van) vervuiling.

Zo is informatie over vervuiling die windmolens veroorzaken niet of nauwelijks te vinden? Vervuiling door windmolens? Ja, zeker en dan heb ik het niet over (subjectieve) horizonvervuiling.

Ook windmolens moeten (zeer waarschijnlijk) gefabriceerd worden. Geavanceerde technieken zijn vaak zeer vervuilend, voor mens en milieu, met name in de armere landen. Dus hoe zit het met het winnen van de grondstoffen tot en met de fabricage? Hoeveel vervuiling levert een windmolen concreet op? Hoe schoon is windenergie (en andere ‘alternatieve’ energie) nog als je alle vervuilende factoren er bij betrekt?

Met andere woorden, een schoon milieu mag wat mij betreft wat kosten. Het afvangen van co2 steun ik graag als dat het milieu ten goede komt. Maar vergeet niet dat er in de natuur zoveel co2 voor komt dat het afvangen er van slechts een druppel op een gloeiende plaat is.

En misschien heb ik iets gemist. Maar een van de eerste dingen die zouden moeten plaatsvinden om de aarde leefbaar te houden is een reductie van de bevolkingsaanwas. Hoewel een reductie van de totale wereldbevolking nog beter zou zijn. Met meer dan 7·000·000·000 bewoners zit de aarde toch wel aan het maximum.

Al die monden moeten niet alleen gevoed worden. Of we moeten accepteren dat een klein deel over alle rijkdommen en comfort beschikt, terwijl het overgrote deel niet eens de beschikking over basale middelen als sanitair, schoon drinkwater, voedsel en behuizing heeft. Overigens blijft voedsel sowieso de bottleneck. Met de primitieve manier waarop in grote delen van de wereld voedsel verbouwd wordt is het vrijwel niet mogelijk in deze behoefte te voorzien.

Tot slot is het ook zo dat ieder organisme invloed uitoefent op zijn eigen milieu, vaak met als gevolg dat de leefomstandigheden wijzigen, waardoor het organisme plaats moet maken voor een ander organisme dat beter om kan gaan met de veranderde omstandigheden. Sluit dus niet uit dat de mens z’n langste tijd heeft gehad.