Reuzenberenklauw kruid of onkruid?

Nu de temperaturen weer beginnen op te lopen steekt de reuzenberenklauw de kop weer op. Blootstelling aan delen of sap van de plant kan tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

In de 19e eeuw is de reuzenberenklauw vanuit Zuidwest-Azië als tuinplant in Europa geïntroduceerd.

De reuzenberenklauw -Latijnse naam: Heracleum mantegazzianum- is een tweejarige plant, maar kan ook meerjarig zijn en behoort tot de schermbloemenfamilie.

De plant heeft klauwvormige bladeren, is nauw verwant aan de gewone berenklauw, maar veel groter.

Door zijn grote kiemkracht en de grote bladeren, waarmee de plant licht wegneemt voor andere gewassen, wordt de reuzenberenklauw tegenwoordig als onkruid beschouwd.

De reuzenberenklauw kan, afhankelijk van de standplaats, in een paar maanden tijd uitgroeien tot wel 4 m hoog. Afhankelijk van de standplaats plaats zullen de zaailingen na een of meerdere jaren het stadium waarin de planten bloeien bereiken.

Het eerste jaar blijft de plant vrij laag, het jaar erop bereikt de reuzenberenklauw vaak de volgroeide hoogte en bloeit van juni tot augustus met schermen vol witte bloemetjes.

Na de bloei sterft de plant af. De plant houdt van (licht) omgeploegde voedselrijke grond.

De plant is vooral te vinden langs wegen en op plaatsen die niet begraasd of bewerkt worden.

De reuzenberenklauw heeft sinds 2010 een invasieve opmars doorgemaakt. Door de allergische uitwerking bij contact met de plant wordt dit steeds vaker een probleem.

Giftigheid van de reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw is in vergelijking met veel andere (tuin)planten niet giftig. Het probleem wordt veroorzaakt doordat het sap van de plant chemische verbindingen bevat die fototoxisch zijn. Dit betekent dat deze stoffen onder invloed van (zon)licht ernstige allergische reacties kan veroorzaken, vergelijkbaar met (chemische) brandwonden.

Bestrijding

Jonge planten kunnen eenvoudig uitgestoken worden.

De plant kan ook bestreden worden door herhaald maaien. Let wel op dat alle planten gemaaid worden. De planten die niet gemaaid zijn moeten worden geschoffeld. Omdat de plant zich makkelijk aanpast, dient er met herhaling gemaaid te worden, om te voorkomen dat de plant toch in bloei komt en zo tot zaadvorming overgaat.

Voorzorgsmaatregelen bij bestrijding

Zowel bij handmatige bestrijding als bij mechanische bestrijding is het aan te bevelen het gehele lichaam te bedekken. Dus lange mouwen in combinatie met een lange broek, eventueel aangevuld met gezichtsbescherming en vanzelfsprekend gedegen (veiligheids)schoeisel.

Voorzorgen na contact

Kom je ondanks alle voorzorgen toch in aanraking met delen of het sap van de reuzenberenklauw spoel de blootgestelde huid dan zo snel mogelijk grondig met water af en vermijd minimaal de eerste 24 uur blootstelling aan direct (zon)licht.