Pas op voor de basilisk

 

Nu de vakantie weer voor de deur staat is het een goede zaak je voor te bereiden.

Een van de dingen waar je aan moet denken is je veiligheid en gezondheid. Een van de belangrijkste dingen die je moet doen is je voor vertrek op de hoogte stellen van mogelijke gevaren. Wij zijn er aan gewend dat alles geregeld is. Als er gevaar dreigt worden we vaak gewaarschuwd door middel van borden.

Dieren die een gevaar voor de volksgezondheid vormen worden actief bestreden. Of er wordt voor gezorgd dat ze zich niet in bewoond gebied begeven. Kortom, we zijn gewend aan een beschermde leefomgeving waar we niet  veel te duchten hebben. Het grootste gevaar bestaat bij ons uit deelnemen aan het verkeer.

Op vakantie in het buitenland zijn de dingen vaak wat minder goed geregeld. Maar ook als je de taal niet spreekt, kun je in onverwacht onveilige situaties terechtkomen. Als je op vakantie binnen West-Europa blijft heb je niet veel te duchten.

Maar buiten West-Europa zijn er dingen die je hier niet tegen komt. Stel je voor vertrek dan ook op de hoogte van de dingen die je ter plaatse kunt aantreffen en sla waarschuwingen niet in de wind.

Ongerepte natuur

Wat veel vakantiegangers zich niet realiseren is bijvoorbeeld dat de natuur deels nog ongerept is als je je buiten West-Europa begeeft. Dieren die je daar tegen kunt komen hebben hier van nature nooit deel uitgemaakt van de fauna of zijn allang verdwenen omdat hun habitat is verdwenen.

Denk maar aan wolven, beren enzovoort.

Dat je beren en wolven niet moet benaderen begrijpt iedereen. Maar ook andere (kleine) dieren kun je beter uit de weg gaan. Vaak hebben kleine dieren een hoge aaibaarheidsfactor. Maar door onwetendheid kun je flink in de problemen komen. Ze kunnen gemeen bijten, krabben en zijn soms zelfs giftig.

De kans dat je zulke dieren buiten West-Europa tegen het lijf loopt is overigens ook minimaal. Dieren zijn nu eenmaal schuw en zullen contact met mensen dan ook zo veel mogelijk mijden.

De basilisk

In West-Europa zal je hem niet meer vinden, maar daar buiten heb je een goede kans geconfronteerd te worden met een basilisk.

Hoewel je het niet zou verwachten, vanwege de grootte, kan een ontmoeting met een basilisk fatale gevolgen hebben.

Als je zelfs maar het vermoeden hebt dat een basilisk zich in de omgeving ophoudt doe je er verstandig aan rechtsomkeert te maken. Blijf in dat geval binnen, sluit ramen en deuren, doof alle lichten en maak geen geluid.

Bel zo mogelijk de hulpdiensten en maak duidelijk dat het om een basilisk gaat.

Met wat geluk is er een deskundige aanwezig die weet hoe je een basilisk kunt verdrijven.

Gebruik, als er geen hulp komt, je verstand. Ga niet naar buiten en wacht tot de basilisk uit de omgeving is verdwenen. Daar de basilisk, in tegenstelling tot andere wilde dieren, weinig angst aan de dag legt voor mensen kan dit enige uren duren.

Maar er zijn gevallen bekend waarbij de basilisk dagenlang in de omgeving bleef rondhangen.

Kun je niet langer binnen blijven en moet je echt naar buiten, neem dan een aantal voorzorgen.

Ga zeker niet naar buiten zonder spiegel en neem als het kan een haan of een fret mee.

Mocht de basilisk je onverhoopt opmerken, kijk hem dan niet in de ogen en blijf stokstijf staan. Met wat geluk zal de basilisk dan verder geen interesse tonen omdat hij geen beweging waarneemt.

Als dat niet helpt en de basilisk maakt aanstalten je aan te vallen, pak dan de spiegel en zorg dat de basilisk zijn eigen spiegelbeeld ziet.  Hij zal dan ter plekke dood neervallen.

Als het niet lukt de basilisk in de spiegel te laten kijken, laat dan de haan zo hard mogelijk kraaien. Ook hanengekraai is dodelijk voor een basilisk.

Tot slot kun je, maar dat is echt een wanhoopsdaad, de fret op de basilisk afsturen. De fret is een natuurlijke vijand van de basilisk. Er zal dan een gevecht op leven en dood plaatsvinden tussen de basilisk en de fret.

Als je geluk hebt kun je in de consternatie die dan ontstaat een veilig heenkomen zoeken.

Als het gelukt is de basilisk te doden is het zaak zo snel mogelijk de omgeving te verlaten, daar het niet uitgesloten is dat er nog meer basilisken in de buurt zijn.

Basilisken worden overigens ook aangetrokken door de geur die dode exemplaren verspreiden. Dus zelfs als het lukt de basilisk te doden ben je nog niet uit de problemen.