Tag : html

Breng oudere artikelen opnieuw onder de aandacht

Als je regelmatig artikelen plaatst, verdwijnen de oudere artikelen op den duur helemaal naar de achtergrond en worden ze door niemand meer gelezen. Tenzij iemand de moeite neemt je website te doorzoeken. Zonde, zeker als het artikelen betreft die ook na verloop van tijd nog altijd actueel zijn.

Lees het volledige artikel

WordPress: tag-links opmaken met CSS

Als je een kant-en-klaar wordpress thema gebruikt (en daar tevreden mee bent) kun je dit overslaan. Als je zelf de lay-out wilt ontwerpen of aanpassen dan maakt wordpress het je erg makkelijk.

De meeste zaken zijn tenslotte al voor gedefinieerd.

Lees het volledige artikel

pagina’s redirecten met PHP

Als je een webpagina verplaatst kun je op meerdere manieren zorgen dat bezoekers die de pagina op de oude locatie zoeken automatisch door verwezen worden naar de nieuwe locatie. HTML en javascript Je kunt HTML of javascript gebruiken. Het nadeel van deze methode is dat het cliëntside gebeurt. Dat betekent dat de browser van de

Lees het volledige artikel

Speciale tekens in html

Om te zorgen dat symbolen op de juiste manier worden weergegeven moet je een cijfercombinatie gebruiken die je tussen &# en ; zet.

Lees het volledige artikel