Resistentietabel Chemiekleding

De gegevens in onderstaande resistentietabel gelden in het
algemeen bij kamertemperatuur. Het werken met chemische stoffen met
een hogere temperatuur kan tot heel andere uitkomsten leiden. Bovendien
hebben de gegevens uitsluitend betrekking op de coatings van de diverse
doeksoorten en niet op de inlagen daarvan.
Hoewel de tabel met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan daaraan geen
enkele garantie worden ontleend. De gegevens zijn bedoeld als aanwijzingen en
het is te adviseren (zeker in twijfelgevallen) om proefondervindelijk in
eigen bedrijf vast te stellen welk materiaal voor bepaalde toepassingen
geschikt is.

A = goed bestand B = matig bestand C = niet bestand – = geen gegevens

Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Accuzuur A B A A A A
Aceetaldehyd C C A C C C
Aceton C C A B C C
Acetonitril C C A A C
Acetyleen B A A B A C
Acroleine C A C
Acrylonitril B C B C C C
Alcoholische dranken A A A A A B
Allylalcohol C A A C
Aluminiumchloride A A A A A A
Aluminiumsulfaat A A A A A A
n-Aminoethylpiperazine C A
Ammoniak A A B
Ammoniak > 30% A A B B
Ammoniak, gasvormig A A B B C B
Ammoniumchloride A A A A A A
Ammoniumhydroxide A A A A A A
Ammoniumsulfaat A A A A A A
n-Amylacetaat C C A C C C
n-Amylalcohol A A B A B A
Aniline C C A B A C
Asfalt B B C B A A
Azijnzuur 30% A B A A B B
Azijnzuur 85% B B B B C C
Azijnzuur 100% B B B B C C
Azijnzuuranhydride B C A C C C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Bariumhydroxide A A A A A A
Benzaldehyde C C A C C C
Benzeen C C C C A C
Benzine B A C B A C
Benzol C C C C A C
Benzonitril A C
Benzotrichloride C B C C
Benzotrifluoride C C C C
Benzoylchloride C B C B C
Benzylalcohol B C A B A C
Benzylchloride C B B C B
Benzylneocapraat A
Blauwzuur B B A A A A
Boorzuur A A A A A A
Borax A A A A A A
Boterzuur B B C
Broomacetonitril A A
1-Broom-2-Propanol A A
3-Broom-1-Propanol A A A
n-Butaan A A C A A C
1,3-Butadieen B B B C B A
n-Butanol A A A B A B
2-Butanon C C A C C C
n-Butylacetaat C C B C C C
Butylether B A B C C
para-tert-Butyltolueen C A C A
Butyraldehyd C A B C B
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Calciumbisulfaat A A A A A A
Calciumbisulfide A A B A A A
Calciumchloride A A A A A A
Calciumhydroxide A A A A B A
Calciumhypochloriet C B A A A A
Carbolzuur A C A C A C
Caustic soda A B A A B B
Chloor, gasvormig A C C B B B
Chloor, vloeibaar C C C C A B
Chlooracetonitril A A
Chloorbleekloog B B B A B A
Chloorbleekmiddel B B B A A A
Chloorbleekwater A A B A A A
1-Chloornaftaleen C C C C
1-Chloor-2-Propanol A A C
3-Chloor-1-Propanol A A C
Chloorsulfonzuur C C C C C C
Chloorwaterstofzuur ca. 15% A A A A B A
Chloorwaterstofzuur ca. 36% A B A A B A
Chloorzwavelzuur C C C C C C
Chloroform C C C C A C
2-Cloropreen C C C
Chlorothene C C C C A C
Chroomzuur C B C A A A
Citroenzuur A A A A A A
Creosootolie B C A C A
Ortho-Cresol B B C
Crotonaldehyde C A C
Cyaankali A A A A A A
Cyaanwaterstof B B A B B
Cyclohexaan C A C C A C
Cyclohexanol B A C A B
Cyclohexanon C C B C C C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Diacetonalcohol A C A A C
Dibutylftalaat A A A C B A
1,4-Dichloor-2-Buteen C C A A C
Dichloordifluormethaan A B A A B C
1,2-Dichloorethaan C C C C A C
Dichloorprop A A
Dieselolie A A C A A C
Diethylglycol A A A A A C
1,1-Difluorethyleen A A A
Diisobutylketon C C B C C C
n,n-Dimethylaceetamide C C A C C
1,3-Dimethylbenzeen C C C C A C
Dimethylformamide C C A C C
1,1-Dimethylhydrazine C C A C C
Dimethylketon C C A B C C
Dimethylsulfoxide A A A
Dioctylftalaat C A C B B C
Dioxaan C C A C C
1,4-Divinylbenzeen C C A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Epichloorhydrine C C A B C C
Ethanol A A A A A B
Ethanolamine A A B
Ether C C C C C
Ethylacetaat C C A C C C
Ethylamine C C A C C C
Ethylbromide C C B C A C
Ethylchloride B C C B A C
Ethyleendibromide C C C C A C
Ethyleenglycol A A B A A A
Ethyleen-Glycolmonobutylether B A A A A
Ethyleenoxide C B B C C C
Ethylglycol B A B A B C
Ethylglycolacetaat C
2-Ethylhexaanzuur A A A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Fenol A C A C A C
o-p-Fenolsulfonzuur A B
Fluorwaterstof,gasvormig B B C A B A
Fluorwaterstofzuur 30-80% B C B A B C
Formaldehyd 37 % A A A A A B
Formaline A A A A A B
Fosforoxychloride C C C C
Fosforzuur 25-85% A A A A A A
Fosforzuur 100% A A A
Freon 11 B A B A B C
Freon 12 A B A A B C
Freon 113 TF B A C A B C
Freon 114 A B A A A C
Freon TMC C C C
Fuel B A C B A B
Fural B C A B C A
Furfural B C A B C A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Gasolie A A C A A C
Gasoline B A C B A C
Glucose A A A A A A
Glycerine A A A A A B
Glycerol A A A A A B
Glycol A A B A A A
Heptaan A A C B A C
n-Hexaan A A C A A C
Hexamethylfosforamide C B
Houtgeest B A B A B C
Hydrauliek-olie A A C A A
Hydrazine 30-70% A A A A
Hydrazine 100% C C A C C C
Hydrochinon A A A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
IJsazijn B B B B C C
Industriebenzine < 0,5% aromaten C A
beta-lonon A A A
Isoamylacetaat C C C
Isoamylnitril C B C
Isobutylalcohol A B C A C
Isooctaan C A B A A C
Isopreen C C A
Isopropylacetaat C C A C C C
Isopropylalcohol A A A A A A
Isopropylether C A B C C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Jetvliegtuigbrandstof A C A C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Kaliloog A A A A A
Kalisalpeter A A A A A A
Kaliumbromide A A A A A A
Kaliumcyanide A A A A A A
Kaliumdichromaat B A A A A A
Kaliumhydroxide A A A A A
Kaliumnitraat A A A A A A
Kaliumsulfaat A A A A C A
Karbolzuur A C A C A C
Kerosine B A C B A C
Keukenzout A A A A A A
Koningswater B A B
Kookpuntenbenzine, alifatische B A C C
Kooldioxide A A A A A A
Koolzuurgas A A A A A A
Koper-ii-Sulfaat A A B A A A
Kwik A A A A A A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Laurinezuur A A C
Lijnolie B A A A A A
d-Limonen C A A
Looizuur A A A A A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Magnesiumchloride A A A A A A
Magnesiumhydroxide A B A A A A
Maleinezuur A B A A
Mecoprop A A
MEK C C A C C C
Id-Melkzuur A A A A B A
Mercurichloride A B A A A A
Methaansulfonzuur A
Methanol B A B A B C
4-Methoxy-4-Methyl-2-Pentanon C A C
Methylacetaat C C B C C
Methylalcohol B A B A B C
Methylamine 40% A A B C A
2-Methyl-4-Chloorfenoxyazijnzuur A A
Methylchloride C C B C B C
Methylchloroform C C C C A C
Methyleenchloride C C C C B C
Methylethylketon C C A C C C
Methylglycol C A
Methylisobutylketon C C B C C
Methyljodide C C C
Methylmethacrylaat C C B C
Mierezuur A B A A B A
Minerale olie A A C A A A
Monobroombenzeen C C C A
Monochloorbenzeen C C C C A C
Morfoline C C A C C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Nafta 10-15% arom. 120-140°C B A C
Nafta 15-20% arom. 150-200°C B A C
Nafta 15-20% arom. 150-260°C A
Nafta 15-20% arom. 180-260°C A A A
Nafta < 3% arom. 150-200°C B A C C
Nafta < 3% arom. 180-260°C B A
Naftaleen C C C C A B
Natriumacetaat A A A B A C
Natriumcarbonaat 70 % B B B A B A
Natriumchloride A A A A A A
Natriumdichromaat B B A A A
Natriumfluoride A A A A A
Natriumhydroxide A B A A B B
Natriumnitraat B B A A A
Natriumperoxide B A A A
Natriumsulfaat A A A A A A
Nitrobenzeen C C B C A C
Nitromethaan C C C
1-Nitropropaan C C A C C
2-Nitropropaan C B
Nonylfenol A A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Octaan A C
Oleïnezuur B A B B B
Oleum 20% vrij SO3 C B C B A C
Oleum 65% vrij SO3 C C C C A C
Oxaalzuur A A A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Palimitinezuur A C B B A B
PCB A B A A C
n-Pentaan C A A C
Pentachloorfenol C A A B
Perchloorethyleen C C C C A C
Perchloorzuur 50-72% A A C A
Petroleum B A C A B C
Picrinezuur B B B A A C
Polychloorbifenylen A B A A C
n-Propanol A A A A A B
b-Propiolacton
Propionaldehyde C A C
Propionitril C C
Propylacetaat C C B C C
Propyleenoxide C C B C C
Pyridine C C B C C C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Ruwe olie C A B B A
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Salmiak A A A A A A
Salpeterzuur 10% A B B A A A
Salpeterzuur 30% A B B B A A
Salpeterzuur 60% B C C B A B
Smeerolie B A C B A
Soja-olie A A A A A A
Stearinezuur B B B C A A
Stookolie B A C B A B
Styreen C C C C A C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Teer aromatenvrij A A C A A
Terpentijn C C C C B C
Terpentine B A C C
Tetra C A C C A C
1,1,2,2-Tetrachloorethaan C C C
Tetrachloorkoolstof C A C C A C
Tetrafluorethyleen A A A
Tetrahydrofuraan C C C C C C
Tolueen C C C C A C
2,4-Tolueendiisocyanaat C C A A C
p-Tolueensulfonzuur A A
Toluol C C C C A C
Tri C C C C A C
Tribroomethaan C A A
Tributylfosfaat C C B C C
Trichlooracetonitril C C C
1,1,2-Trichloorethaan C C C A
Trichloorethyleen C C C C A C
Trichloormethaan C C C C A C
Trichloormonofluormethaan B A B A B C
1,2,3-Trichloorpropaan C A A
Tricresylfosfaat C C A C A A
Triethanolamine A A B A C A
Triethylamine A
Trifluorethanol B C C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Verf-oplosmiddelen C C C C A C
Vinylchloride A A
Vitriool C C C B B B
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Water A A A A A A
Waterstof, gasvormig A A A A A
Waterstofchloride ca. 15% A A A A B A
Waterstofchloride ca. 36% A B A A B A
Waterstofperoxide 50% B A A A A A
White Spirit B A C C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
meta-Xyleen C C C C A C
Xylol C C C C A C
Neopreen Nitril Butyl Hypalon Viton PVC
Zeep-oplossingen A A A A A A
Zinkchloride A A A A A A
Zoutzuur ca. 15% A A A A B A
Zoutzuur ca. 36% A B A A B A
Zwavel, gesmolten C C C A A C
Zwaveldioxide, gasvormig B A A A
Zwaveldioxidezuur C C B A A C
Zwaveligzuur C C B A A C
Zwavelkoolstof C C C B A C
y-Zwaveltrioxide C C B B A
Zwavelwaterstof, gasvormig B A A A B
Zwavelzuur 25% A B A A A A
Zwavelzuur 50% B B A A A A
Zwavelzuur ca. 98% C C C B B B
Zwavelzuur, rokend 20% C B C B A C
Zwavelzuur, rokend 65% C C C C A C